Funäsfjällens Ledbolag ägs av en lokal markägarförening och näringsidkare i området. Ledbolaget har till uppdrag att hållbart förvalta och utveckla Funäsfjällens spår- och ledsystem för skoter, längd och cykel. 

Ledbolagets arbete
Vi på Funäsfjällens Ledbolag vill på ett positivt och långsiktigt sätt skapa förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas i området. En lika viktig del för oss är att ge lokalbor, fritidshusägare och gäster storslagna fjällupplevelser. För att nå våra mål underhåller och utvecklar vi områdets spår- och ledsystem utifrån platsens förutsättningar och historia. Vi arbetar nära markägare, lokalbor, samebyar och andra näringar för att bidra till goda miljömässiga-, sociala- och ekonomiska hållbarhetsaspekter för hela Funäsfjällen. 

Under vintertid innebär det att vi i Ramundberget, Bruksvallarna, Flon, Funäsdalen, Ljusnedal, Tännäs, Tänndalen och Fjällnäs preparerar längdspår och skoterleder. Vi underhåller även skoterleder i Mittådalen, Messlingen, Brändåsen och Högvålen. Vi har också värdar ute som ser till att allting flyter på och att terrängen som vårat spår- och ledsystemet går över, håller. Innan säsongen börjar inventerar vi turerna för att förbättra skyltsystemet, förebygga skador på naturen och se över marken i området. Vi utforskar även alternativa sträckningar och utvecklar nya turer. Vårt arbete går under vintern att följa på vår Facebooksida, där vi kontinuerligt lägger ut tips och råd för olika längd- och skoterturer. I appen publicerar vi de senaste uppdateringarna om spår- och ledsystemet. 

Under sommartid provkör vi alla cykelleder i Ramundberget, Bruksvallarna, Messlingen, Funäsdalen, Ljusnedal, Tännäs, Tänndalen och Fjällnäs innan de öppnar för säsongen. Vi inventerar och förbättrar turernas skyltsystem, spång- och gruspartier. Vi förebygger markskador och ser över naturen kring lederna. Vi provar också nya turer, testar oss fram i varierande terräng för att hitta kompletterande leder till vårt nuvarande system. På vår Facebooksida lägger vi ut en del tips och råd under cykelsäsongen, och i appen publicerar vi senaste nytt om vårt spår- och ledsystem. 

Organisation
Funäsfjällens Ledbolag har fem anställda och en styrelse på fem personer. Vårt arbete för närområdet, underhåll och utveckling av spår- och ledsystemet möjliggörs av intäkterna från våra Fjällpass.

Kontakt
Mejla oss frågor, tips eller önskemål på:
info@funasfjallensledbolag.se